Om Assistenthunden...
Hunden som assistent...HSA
Vårt mål är att hjälpa våra medlemmar med funktionshinder, till exempel fibromyalgi, reumatism, von Willebrands sjukdom, Kronisk yrsel och hanterbara NPF Syndrom att utbilda sina hundar till hjälpare i vardagslivet och till ett aktivt vardagsliv med sin hund. Och vi hjälper våra medlemmar att vidarutbilda sina hundar till besöks och terapihundar via vårt kontakt nät. Besöks och terapihunden är en stor hjälp för många utan hund.
Att drabbas av en kronisk sjukdom kräver ibland en stor omställning i ens dagliga liv, både av den som drabbas men också av familj och vänner. Man skall inte bara lära sig att leva med sjukdomens många ansikten, utan också anpassa sig till de konsekvenser den kan ha fysiskt, psykiskt, socialt och i arbetslivet.
Denna omställning underlättas betydligt med kunskap om sjukdomen och assistenthunden som hjälpmedel.
Assistenthundar och Rehabhundar får inga statliga bidrag till utbildningen. Vi är därför helt beroende av sponsorer, fonder, gåvor etc. och ibland kan det vara svårt att få pengarna att räcka till åt alla som vill utbilda sin hund.
Det är därför våra faddrar är så viktiga. Som fadder gör du/ni en stor insats för en hund under utbildning.