Hur går det till?

För dig som har behov av en assistanshund (du skall ha en stadigvarande psykisk eller fysisk diagnos) så finns det två vägar att välja mellan.

* Utbildning av din egen hund tillsammans med en mentor/ instruktör

* Att köp av en redan grundtränad hund som har tränats för att möta just dina behov.
(Föreningen säljer inte färdiga hundar men kan hjälpa till med träning)

Utbildning med hjälp av en mentor/instruktör

Att utbilda en egen hund med hjälp av en mentor/instruktör kan ta allt från 3 månader till 1 år. Det krävs att du som ägare har en stadigvarande fysisk eller psykisk diagnos, förmåga att följa din instruktörs råd och att du har tid och energi till att träna din hund. Från det att hunden har godkänts på lämplighetstest och du och din instruktör har anmält hunden till utbildning så har ni 1 år på er att träna hunden inför examen. Varje instruktör prissätter själv sina träningstimmar men en fingervisning är att kostnaden för en instruktör börjar vid 700 kr per tillfälle eller timme. Till detta tillkommer alla kostnader för din hund så som tex inköp av hunden, veterinärkostnader och nödvändiga veterinärkontroller inför lämplighetstest.

Under utbildningstiden så köper du som förare våra dekaler ‘assistanshund under utbildning’.

Att köp av grundtränad assistanshund

Normalt väljer man tillsammans med leverantören en hund som passar dig som förare och som anses klarar av de uppgifter som du som förare har behov av. Här är det leverantören som tränar din hund att uppnå de mål som du har beställt. Normalt sett sker en samträning med hunden och dess nya förare en tid innan ekipaget förväntas genomgå en examination.

Att köpa en grundtränad hund som uppnår alla lämplighetskrav och som har genomgått den träning som du som förare har beställt kostar från ca 150 000 och uppåt.