Lämplighetstestet sker med mentor/instruktör.

Testet genomförs individuellt med varje ekipage och bedöms av en eller två beskrivare/testledare från IRD Assistenthunden eller utvald instruktör.

I testet ingår beskrivning och bedömning av hundens reaktioner vid distraktion och passivitet, först inomhus och sedan utomhus. På test bedöms hundens reaktioner vid hälsning, hantering, lek, separation, aktivitet, hot och händelser. Dessutom ingår test av lydnadsmoment som hälsning, passager (människor/hundar), stanna kvar (sitt/ligg) samt inkallning och avkoppling. I första hand är det hunden som bedöms, men även kontakten och samspelet mellan hundägaren och hunden.

Anledningen är att i möjligaste mån hjälpa hundägaren att få en beskrivning och bedömning av hundens egenskaper och reaktioner i olika situationer i förhållande till de krav som ställs på en assistanshund.

Lämplighetstestet genomförs tidigast när hunden fyllt 9 månader, men många hundar behöver mer tid för mognad. Om ekipaget godkänns tilldelas en mentor/instruktör som startar utbildningen med en introduktion i hemmiljö och i offentlig miljö.