Livsmedelsverket

Assistanshundar, service- och signalhundar samt ledarhundar för synskadade, har tillträde till platser som normalt inte är tillåtna för hundar att vistas på som serveringslokaler och matbutiker.

Från 2006-01-01 medger Livsmedelsverks vägledning ”Hygien” kapitel 5.7.9.3 ”Skadedjur och tamdjur” undantag från EUs förordning nr 852/2004 kapitel IX punkt 4 vad gäller service- och signalhundar enligt följande:

”Funktionshindrad person bör få medföra ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i vissa delar av en butik, under förutsättning att detta inte medföra risk för att livsmedlen kontamineras.”

Livsmedelsverket

EU-direktiv till dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egen kontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852-2004” (reviderad maj 2013)

§ 5.7 Certifierad ledarhund, assistanshund, servicehund eller signalhund i aktiv tjänst

Personer med funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, bör få medföra certifierad ledarhund, assistanshund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i affärslokal om detta tydligt framgår på hundens täcke genom tydlig text och logotype.

Det är upp till butiksinnehavaren att besluta om man vill ge dessa hundar tillträde till butikslokalen eller ej.

Certifierade hundar är tränade till att leda sin hundförare och inte bli distraherade vilket minimerar risken för att till exempel livsmedel kontamineras. Butikens personal bör vara extra uppmärksam och kunna erbjuda hjälp, framförallt om risk finns att ledarhunden kommer nära oförpackade livsmedel. Hundar bör inte finnas i utrymmen där livsmedel tillagas eller bereds.

Hundförare ska alltid medföra id-bricka med bild på hund och giltig legitimation/körkort/ Pass, så denna ska kunna visas upp om tveksamheter uppstår.

Föreningarna för assistans-, ledar-, service- och signalhundar har på riksnivå gjort en överenskommelse med Allergiförbunden i Sverige att ingen grupp har företräde i butik, problem i samhället löses mellan parterna lokalt.