Kostnader

Obligatoriska testkostnader för ekipage

Lämplighetstest, 1 700 kr

Obligatoriska kostnader för ekipage (till hund under utbildning)

Förarutbildning, (utöver 3 instruktörs-/mentortillfällen som ingår)

Dataregistrering och ID till hund, 6 100 kr

Avgifter på övningsmärkena tillkommer beroende på hundens storlek.

Summa fasta kostnader, 7 800 kr

(1 700+6 100=7 800)

Eleven införskaffar själv ett rött täcke till sin hund (ca 300 kr, till exempel här)

Instruktörens/mentortid i utbildningen

Extra Instruktörstid i team med ett ekipage
(kostnader instruktör/mentor inkl sociala avgifter samt timavgift)

Resor, instruktör – 25 kr/mil. Alternativt tåg eller buss, tur och retur.

Obs! Om resan överstiger 7 mil enkel väg till ekipaget tillkommer ersättning till instruktör med 221 kr/tim inkl sociala avgifter.


Examen

Examensprov, 1 700 kr plus eventuella kostnader till testinstruktörer

Dataregistreringar och certifikat samt 2 st ID till hund, Svenskt och Internationellt

Gult eller blått tjänstetäcke, internationell .

Examen 26 500 kr

Summa fasta kostnader 28 200 kr
(1 700+26 500=28 200)

Köpvillkor