Examen

Cirka ett år efter ekipaget startat sin utbildning är det dags för examen som sker tillsammans med andra ekipage, eller enskilt, där hund och förare testas i praktiska övningar i varierad miljö. Examen hålls av minst två av IRD Assistenthundens certifierade examinatorer. Efter godkänd examen byts det röda träningsstäcket ut mot ett gult, alternativt blått, täcke.

När du och din mentor/assistanshundinstruktör anser att du och din hund är redo att visa upp era färdigheter för en examinatör så anmäler assistanshundinstruktören er till ett examenstillfälle. Detta gör hon/han genom att ta kontakt med projektledaren på IRD Assistenthunden. En examen skall göras inom 12 månader från det att ni påbörjar er utbildning. Dispens kan sökas för längre utbildningstid, max 18 månader.

De moment som skall visas upp vid examinationen är de obligatoriska moment som anges i måldokumentet samt de beteenden som du och din assistanshundinstruktör har angett som specifika beteenden för just dina behov.

Efter godkänd examen får du ett tjänstetäcke samt ID kort. Efter godkänd examination är assistanshundinstruktörens uppdrag slutfört.

Om du och din hund mot förmodan inte blir godkända vid en examination är ni välkomna att prova igen. Det är då av största vikt att du och din assistanshundinstruktör fortsätter ert arbete tillsammans tills dess att ni som ekipage är godkända.

Efter godkänd examination förväntas ekipaget visa upp sina färdigheter vid prov, årsprov, träffar och hos mentor/instruktör.