Vi är medlemmar i
AAii och ADI
Vart efter vi utökar vår verksamhet
kommer vi söka som
kandidater till den
internationella
styrelsen i
AAii / ADI

Vi förmedlar
utbildade hundar
för vården och
krishantering.

Besöks & Terapi
hundar
en så kallad
IRD Rehab Dog
~~~~~~~~~~~~~~
Servicehund,
NPFhund,
en så kallad
Assistenthund
hjälper sin förare.

******

Medlemssidan.