Om Besöks och Terapihunden en så kallad Rehab dog...
  • Besökshund
  • Terapihund
  • Traumahund
  • Mullehund

Vi förmedlar endast utbildade hundar och har i dagsläget tio utbildade ekipage. Hundarna arbetar bl.a. inom äldreboenden, psykiatrin och särskilda omsorgen.
Besökshund
Dessa hundar används främst inom vården och arbetar med att besöka folk och ge dem livskvalité på t.ex. ålderdomshem. De kan också arbeta med att ha en läkande effekt på våra klienter då hundar har en lugnande effekt hos många. Forskning påvisar nyttan av att använda djur i vården, blodtrycket och kolesterolhalten sänks, depressionerna minskar och livskvalitén höjs.
Terapihund
En terapihund kan arbeta med människor och med andra hundar. Med människor arbetar den med en mer medicinsk inriktning än en besökshund. Det krävs en hel del av ekipaget och föraren ska kunna lyssna av och hantera olika situationer. Arbetet är långsiktigt med hunden som hjälpmedel. Föraren styr hunden och vakar över säkerheten hos både hund och klient. Hunden ska t.ex. kunna hjälpa hundrädda och även kunna vara en medlare mellan vårdare/läkare/psykolog och klient.
En terapihund som arbetar med andra hundar är utbildad och tränad för att använda lugnande signaler. Dessa hundar används bl.a. vid arbete med problemhundar.
Traumahund
En hund som kan arbeta mer akut t.ex. vid trafikolyckor, bränder och omhändertagande av barn m.m. Ekipaget måste vara väldigt flexibla och kunna rycka in vid akuta tillfällen.
Mullehund
Mullehundar är utbildade för att jobba med barn. De är lugna, trygga och vana vid barns ibland lite omilda behandling.
Alla våra godkända hundar bär ett gult tjänste-Rehabdog-täcke när de arbetar.

Våra hundar är tränade och utbildade för socialterapeutiska uppgifter. Hundarna används bl.a. för besök och förbättrad livskvalitet hos människor som är inlagda på t.ex. sjukhus, sjukhem, fängelser och psykiatriska institutioner. Vi har ett samarbete med hundpsykologer och instruktörer som utarbetat ett testmateriel där hundarnas mentala egenskaper sätts på prov. Hundarna måste tåla att bli klappade och kelade med av helt okända människor. De måste vara lugna och tåla lite omild behandling och framförallt ska de tycka om människor!